Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Arazi Toplulaştırması Projeleme Eğitimi

Arazi toplulaştırması aynı işletmeye ya da şahsa ait dağınık, küçük ve şekilleri bozuk arazilerin bir araya getirilerek uygun şekillerde birleştirilmesidir. Arazi toplulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesinde grafiksel ve grafiksel olmayan veriler kullanılmaktadır.

Çok sayıda veriyi içeren arazi toplulaştırma proje işlemleri bilgisayar paket programları kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle projelerin gerçekleştirilmesi ve arazi toplulaştırma konusunda yapılacak lisansüstü araştırmalar için arazi toplulaştırma projeleme eğitimi vazgeçilmez bir konudur.

Eğitim kapsamında verilerin temini, derecelendirme, parsel endeksinin hesaplanması, blokların oluşturulması, yol projelemesi, sulama ve drenaj sisteminin projelendirilmesi ve yeniden dağıtım gibi konular bilgisayar ortamında anlatılacaktır. Arazi Toplulaştırma Eğitimi; Ziraat Fakültelerinin Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama ve Bitki Besleme ve Toprak anabilim dalları ile Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği anabilim dallarında lisansüstü eğitim gören araştırmacılara arazi toplulaştırması alanında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Arazi Toplulaştırması Projeleme Eğitimini tamamlayan araştırmacılar farklı özelliklere sahip çok sayıda verinin geliştirilen paket programlarına girişini, değerlendirmesini ve CBS ve CAD tabanlı LİTOP ve ARTOP paket programlarını kullanmayı öğrenebileceklerdir. Düzenlenecek arazi toplulaştırma projeleme eğitimi lisansüstü öğrencilerin bu konuda yapacakları akademik çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.

Destek alındığı takdirde katılımcılara TÜBİTAK desteği kullandırılacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı