Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Arazi Toplulaştırması Projeleme Eğitimi

Tümü Etkinliğin Kapsamı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenecek olan bu eğitimin hedef kitlesini lisans eğitimi boyunca en az bir kez Arazi Toplulaştırma dersi almış ve başarılı olmuş, Ziraat Fakültelerinin Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Besleme ve Toprak anabilim dalları ile Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği anabilim dallarında lisansüstü eğitim gören araştırmacılar oluşturacaklardır. Arazi Toplulaştırması Projeleme Eğitimine kontenjan fazlası başvuru olması durumunda; kabul edilecek araştırmacıların seçiminde lisansüstü eğitimlerinde almış oldukları Arazi Toplulaştırma ile ilgili derslerin başarı notu dikkate alınacaktır. Etkinliğe başvuru sayısının belirtilen kontenjandan (30 kişi) fazla olması durumunda; öncelikli olarak doktora tez aşamasında bulunan öğrenciler tercih edileceklerdir. Bu öğrencilerin ardından sırasıyla doktora ders, yüksek lisans tez ve yüksek lisans ders aşamasındaki öğrenciler tercih edileceklerdir.Seçilecek olan araştırmacıların farklı üniversitelerden olmaları ve daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen 2229 Bilimsel Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen kurs ve seminer gibi bilimsel etkinliklere katılmamış olmaları dikkate alınacaktır. 

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı